Strona główna

Witam serdecznie na stronie Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. Mam nadzieję, że strona internetowa dostarczy Państwu wyczerpujących informacji na temat naszej działalności. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

Anna Adamczyk
Dyrektor

Kierownictwo

Anna Adamczyk
Dyrektor

Agnieszka Koczwara
Główny Księgowy

Nasza działalność

Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu. Rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2016r.

Jest jednostką organizacyjną dla której organem prowadzącym jest Powiat Mielecki. Zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego swoją działalnością obejmuje obsługę finansowo – księgową i administracyjną szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, Powiatowy Zarząd Dróg tj. jednostki dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki. To rozwiązanie wychodzi naprzeciw ogólnym trendom, zarówno ustawodawczym jak i tym stosowanym w dużych, dobrze zarządzanych korporacjach, które od wielu już lat stosują z dużym powodzeniem outsourcing usług finansowych.

Pracownicy COJ-u skupieni w jednym miejscu mają możliwość bieżącej wymiany doświadczeń, uzupełniania wiedzy poprzez wzajemne bieżące kontakty, a także możliwość rozwoju i ścisłej specjalizacji w wybranych obszarach. Powołanie COJ-u ma na celu uporządkowanie wydatkowania środków otrzymywanych z subwencji oświatowej, jak również ma za zadanie skutkować większymi oszczędnościami finansowymi, które sukcesywnie będą przeznaczane na dalszą poprawę infrastruktury szkół średnich.

Szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny COJ, ustalony przez Dyrektora COJ i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Mieleckiego.

 

Kontakt

Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

 

KANCELARIA

tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
mail: kancelaria@coj.powiat-mielecki.pl
NIP: 8172180883, REGON: 365038563

FINANSE

tel. (0-17) 888-63-70 lub 607-961-007 – Główny Księgowy

PŁACE

tel. (0-17) 888-63-62 lub 607-125-004
tel. (0-17) 888-63-69 lub 607-466-014
tel. (0-17) 888-63-71 lub 607-994-003

W związku z uchwałą nr IV/38/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 roku, obsługę kadrową prowadzą jednostki oświatowe (szkoły)

 

Linki