Kierownictwo

Anna Adamczyk
Dyrektor

Agnieszka Koczwara
Główny Księgowy